Welkom

Welkom op de website van TUINGEZEL, een vernieuwend initiatief in Zoetermeer. Wij bieden inclusieve dagbesteding aan kwetsbare burgers, waaronder mensen met dementie. En we doen dat hoofdzakelijk in een groene omgeving.

Dagbesteding in het groen

TUINGEZEL werkt intensief samen met Stadsboerderij Het Buitenbeest. Het Buitenbeest is de oudste en meest bekende stadsboerderij van Zoetermeer, gelegen aan de Voorweg 93 in de wijk Meerzicht. We vinden daar een prachtige en rustgevende omgeving met tal van dieren en planten.

Groene omgeving heeft meerwaarde
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de groene omgeving, waaronder de groene omgeving van zorgboerderijen, van betekenis is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Juist door die natuurlijke omgeving, voelen zij zich beter ondersteund en is het vooral ook voor mantelzorgers gemakkelijker om de zorg voor hun naaste even aan anderen over te laten. TUINGEZEL biedt daartoe graag de mogelijkheid, omdat dit bijdraagt aan de mogelijkheden om zolang mogelijk thuis te blijven wonen. We sluiten daarmee aan op de uitgangspunten van de dementievriendelijke samenleving.

We zetten in op de talenten en mogelijkheden die onze deelnemers (nog) hebben en proberen daarmee gevoelens van eigenwaarde en zelfrespect zo lang mogelijk in stand te houden. Zinvolle activiteiten in de groene omgeving en de voortdurende ontmoeting met verschillende mensen helpen daarbij. Zelfredzaamheid, activering en het tegengaan van sociaal isolement zijn belangrijke thema’s waarover we met onze deelnemers graag in gesprek zijn.

TUINGEZEL biedt inclusieve dagbesteding: een vorm van dagbesteding die er op gericht is om kwetsbare mensen zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

TUINGEZEL kiest het uitgangspunt van samen 100% zijn. We geven onze deelnemers geen minderwaardige klusjes om de tijd te doden. Liever kijken we naar volwaardige bijdragen waarin we elkaar helpen om tot 100% resultaat te komen. We ondersteunen daarmee het zelfrespect van onze deelnemers.

Voor TUINGEZEL is het vanzelfsprekend:

Niet uitsluiten, maar insluiten
Kwetsbare burgers, waaronder mensen met dementie, moeten niet van deelname aan de samenleving worden uitgesloten, maar juist worden uitgenodigd om zo lang mogelijk aan het gewone leven te blijven deelnemen. Daarmee voorkomen we sociaal/ maatschappelijk isolement en blijven we zelfrespect en zelfredzaamheid stimuleren. Serieuze activiteiten en zinvolle werkzaamheden blijven verrichten, die passen bij de belangstelling, kwaliteiten en mogelijkheden van onze deelnemers, dragen daartoe bij.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het inperken van vrijheid en zelfbeschikking juist averechts werkt in de risico’s (veiligheid) die kwetsbare burgers lopen. TUINGEZEL zoekt daarin – samen met de deelnemers en hun mantelzorgers – graag het juiste evenwicht.

Bekijk hieronder het filmpje over Tuingezel:

Bekijk hieronder een uitzending van Focus op Zoetermeer over Tuingezel:

Voor wie?

TUINGEZEL is bedoeld voor kwetsbare burgers, waaronder mensen met (beginnende) dementie, die op zoek zijn naar een zinvolle invulling van de dag. TUINGEZEL biedt aan deze burgers een vorm van dagbesteding die gestalte krijgt in een natuurlijke omgeving. In dit geval dus op Stadsboerderij ‘Het Buitenbeest’ aan de Voorweg in Zoetermeer.

Kwetsbare burgers (en hun mantelzorgers) die voor TUINGEZEL kiezen ontlenen er plezier aan om actief bezig te zijn in de natuur. Zij ontlenen daaraan belangrijke (eigen) waarden, structureren daarmee hun dag en ontmoeten andere mensen. Door actief bezig te zijn op de boerderij of met activiteiten die daarmee samenhangen, gaan zij een (eventueel) verslechterende zelfredzaamheid en sociaal isolement tegen en blijven zij meedoen in de samenleving.

Doordat kwetsbare burgers actief deelnemen aan de inclusieve dagbesteding op de boerderij, ondersteunt TUINGEZEL ook actief en openlijk de mantelzorgers die met de zorg voor een kwetsbare naaste zijn belast. Zij worden daardoor even in de gelegenheid gesteld (respijt) om zich aan de zorg voor hun familielid te onttrekken. Of u voor de activiteiten van TUINGEZEL in aanmerking kunt komen, bepalen wij in onderling overleg.

Door wie?

Peter Hop

TUINGEZEL is opgericht door Peter Hop, een ervaren professional in de ouderenzorg èn de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Hij is de eigenaar van TUINGEZEL.

Gekiemd en geworteld op het boerenbedrijf, werd Peter in de jaren 70 opgeleid tot verpleegkundige. Hij volgde zowel de opleiding tot A- verpleegkundige, als de opleiding tot B-verpleegkundige. Daarna vervulde Peter een actieve rol in het management van de ouderenzorg in voornamelijk de Haagse regio. Eind jaren 90 was hij onder andere directeur van een tweetal zorginstellingen in Leidschendam en Voorschoten.

Sinds 2001 werkt Peter als zelfstandig ondernemer en houdt hij zich bezig met uiteenlopende projecten die vernieuwing in de zorg voor kwetsbare burgers mogelijk maken. Ouderen met dementie, mensen met een (verstandelijke) beperking, maar ook mensen met een chronische achtergrond in de GGZ, behoorden tot zijn doelgroepen. Peter hielp verschillende kleinschalige zorgvoorzieningen, waaronder diverse zorgboerderijen, om tot ontwikkeling te komen.

De inclusieve samenleving is een belangrijk thema in zijn werk. Peter zoekt graag naar verbindingen tussen mensen en hecht waarde aan het delen van belangen tussen organisaties die de samenleving kleuren. Daarvoor is echter lef en creativiteit nodig, anders komt er geen vernieuwing tot stand. Het vinden van een goed evenwicht tussen vrijheid en de veiligheid voor kwetsbare burgers, ziet hij als een belangrijke uitdaging in het maatschappelijke veld. Respect en integriteit zijn, evenals plezier in het werk, belangrijke waarden in zijn werk.

Op Het Buitenbeest wordt Peter Hop bijgestaan door Silvia van der Meer, Sylvia Essenberg, Ellen Vermeulen, Carina Niemeijer, Mirjam van den Steenhoven, Suzanne Prins en Ramon Horvers. Zij treden op als cliëntbegeleider voor de deelnemers die bij TUINGEZEL dagbesteding ontvangen. Daarnaast ondersteunen diverse vrijwilligers het team van TUINGEZEL.

Het management van TUINGEZEL voert Peter Hop samen met zijn partner Natalie Vinke en operationeel manager Silvia van der Meer.

Silvia van der Meer

Silvia komt uit Bergschenhoek. In de Amsterdamse regio werd zij aanvankelijk opgeleid tot activiteitenbegeleider in de ouderenzorg. Na een langdurige overstap naar de kinderopvang, is zij bij ons weer teruggekeerd naar haar oorspronkelijke passie; de zorg voor (met name) ouderen.

Silvia geniet van het creatieve programma dat zij bij Tuingezel kan bieden en de persoonlijke aandacht die zij daarmee aan de deelnemers kan/mag geven.

Silvia is operationeel manager en staat nog een dag per week op de groep als cliëntbegeleider.

Sylvia Essenberg

Sylvia is oorspronkelijk opgeleid tot beeldend kunstenaar, maar heeft inmiddels een ruime ervaring in het ondersteunen van mensen die buiten de samenleving dreigen te geraken. Tijdens haar reis door Afrika werkte zij aan verschillende projecten die tot doel hadden om kinderen en jongeren in hun eigen waarde te stimuleren. Respect en zelfwaardering zijn belangrijke thema’s voor Sylvia. Eenmaal terug in Nederland begeleidt zij vanuit die uitgangspunten jongeren, ouderen en migranten.

Sylvia is behalve cliëntbegeleider ook programmacoördinator. Naast haar werkzaamheden voor TUINGEZEL verzorgt Sylvia creatieve workshops en is zij professioneel deelnemer bij kunstgarage Franx.

Ellen Vermeulen

Ellen heeft eveneens een achtergrond als beeldend kunstenaar en is aangesloten bij kunstgarage Franx.
In de jaren daarvoor, de tijd voordat zij moeder werd van haar vier kinderen, werd zij echter opgeleid tot verpleegkundige.

Bij TUINGEZEL combineert Ellen nu die kwaliteiten. Zij gebruikt bij ons haar creatieve talenten, maar geeft ook met plezier vorm aan haar betrokkenheid bij de kwetsbare medemens. “Het samen praten, luisteren, eten, wandelen en creatief bezig zijn in de dagbesteding, is telkens weer een genot om naar uit te kijken”, aldus Ellen.

Carina Niemeijer

Carina werd oorspronkelijk opgeleid tot verpleegkundige, een vak dat zij geruime tijd combineerde met de zorg voor haar kinderen. Het allerliefst werkt Carina met mensen (jong en oud) die nog thuis wonen.

Carina vindt het fijn om uit te gaan van de interesses die haar cliënten en hun naasten hebben, daarbij op een flexibele manier uit te zoeken wat iemand nog wel kan. Daarnaast is ze erg graag buiten in de natuur. Bij TUINGEZEL komen al deze punten samen.

Mirjam van den Steenhoven

Mirjam is van kinds af aan (praktisch) creatief geweest. Na de Mavo kwam zij terecht bij de MTS meubilerings- en houtbedrijven. Het resultaatgericht en met de handen werken paste haar wel. Ze maakte een overstap naar de decorbouw voor films en evenementen. Toen dit bestaan te zwaar werd ging ze de opleiding SPW volgen. Ze werkte met kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en ouderen (thuiszorg en Herbergier).

Tijdens de opleiding sprak ze de ambitie uit om de zorg te willen combineren met haar creativiteit. Dit is gelukt. “Bij Tuingezel doe ik nu werk waar ik echt van houd. Het is zo enorm fijn om te zien dat de mensen die bij ons komen zo blij naar huis gaan. Dat je ze zelf weer ziet leren, dingen waarvan ze zelf niet eens wisten dat ze het (nog) konden. We geven ze het gevoel dat ze er nog steeds toe doen, want dat doen ze!”

Suzanne Prins - Koehler

Suzanne is ons jongste teamlid. Zij studeerde aanvankelijk Theaterwetenschappen, maar maakte later een switch naar het vak van verpleegkundige (HBO). Bijdragen aan ‘een goed leven voor mensen met dementie’ is voor Suzanne een belangrijke drijfveer in het werk dat zij graag wil doen. Zij put daarbij uit ervaringen in haar persoonlijke leven. Suus is al jaren samen met ‘haar Ruud’ en gaat graag naar het theater en concerten.

Silvia, Sylvia, Ellen, Carina, Mirjam en Suzanne worden bijgestaan door een groep enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers.

Nettie Olsthoorn, Leony Rompa en Monica Lausberg verzorgen de koffie, thee en de lunch voor deelnemers van Tuingezel. Samen met Marion van Lier, Marianne Bentvelzen, Ineke Vrolijk en Toine Maas ondersteunen zij de cliëntbegeleiders.

Gauke de Vries, Peter Paul Mastenbroek, Ton van der Valk, Hans Remmerswaal en Aad Van Der Velde zijn onze chauffeurs. Zij sturen onze luxe Renault Espace veilig over de Zoetermeerse wegen. Als dat nodig is, halen zij de deelnemers op en brengen ze ook weer thuis.

Nettie Olsthoorn

Leony Rompa

Monica Lausberg

Marion van Lier

Marianne Bentvelzen

Ineke Vrolijk

Toine Maes

Gauke de Vries

Peter Paul Mastenbroek

Ton van der Valk

Hans Remmerswaal

Aad van der Velde

Klachten- en kwaliteitsfunctionaris

Agnes van der Biezen

De Vischkom 15
3451 KC Vleuten
06-57321670
avdbiezen@hotmail.com

 

Agnes is op dit moment als hoofd personeelszaken (HRM) werkzaam bij een zorginstelling voor ouderen in Den Bosch. Daarvoor was zij geruime tijd bestuurssecretaris in deze en een andere zorginstelling. Door deze functies heeft zij veel ervaring opgedaan in de behandeling van klachten en onderwerpen die betrekking hebben op de kwaliteit van dienstverlening.

Agnes staat (deelnemers en familieleden) van Tuingezel zo nodig bij in het bespreekbaar maken en afhandelen van klachten. Daarnaast vervult zij een rol als sparringpartner voor de leiding van Tuingezel voor wat betreft de wet- en regelgeving èn kwesties op het gebied van personeelszaken. Agnes vervult haar werkzaamheden voor Tuingezel onbezoldigd.

Wat kunt u van ons verwachten?

We zijn en blijven in ontwikkeling
TUINGEZEL is voortdurend in ontwikkeling. Wij zijn in het voorjaar van 2016 gestart en we streven ernaar om onze dagbesteding in nauw overleg met onze deelnemers èn hun mantelzorgers te blijven ontwikkelen.

We sluiten daarom graag zo dicht mogelijk aan bij de vraag en de behoefte van iedere individuele deelnemer.

Meestal buiten, soms binnen
De activiteiten van TUINGEZEL vinden bij voorkeur buiten plaats.
We maken gebruik van alle mogelijkheden die Het Buitenbeest te bieden heeft. Gezamenlijk verrichten we daar werkzaamheden die bij het concept passen. We kunnen dieren verzorgen, planten verzorgen of gewoon genieten van het buitenzijn.

Als het weer dat niet toelaat, werken we binnen. Ook daar verkiezen we bij voorkeur (creatieve) activiteiten die met de natuur en duurzaamheid/recycling te maken hebben.

Openingstijden
De dagbesteding van TUINGEZEL is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 uur en 16.00 uur. Hier vindt u ons dagprogramma.

Intakegesprek
Wanneer u – of een van uw naasten – belangstelling heeft voor TUINGEZEL, dan voeren wij een actief intakegesprek bij u thuis.

In dit gesprek onderzoeken wij uw behoeften en leggen wij aan u uit wat de mogelijkheden zijn. Eventueel creëren wij activiteiten die bij u passen.

Ondersteuningsdossier & deelnemersovereenkomst
De afspraken die wij met elkaar maken, leggen wij op hoofdlijnen vast in uw ondersteuningsdossier en de deelnemersovereenkomst.

De eerste vier weken beschouwen wij nadrukkelijk als proefperiode, een periode waarin wij wederzijds kijken of de activiteiten van TUINGEZEL voor u passend zijn. We bespreken dat open met elkaar.

Kwaliteitsprotocol
Onze regels aangaande kwaliteit, de afhandeling van klachten en de bescherming van uw persoonsgegevens hebben we vastgelegd in een kwaliteitsprotocol.

Hoe worden de activiteiten van TUINGEZEL bekostigd?

Zorg in natura
Indien u daarvoor de juiste indicatie heeft gekregen, worden de activiteiten van TUINGEZEL bekostigd door de gemeente/InZet. We spreken dan van ‘zorg in natura’, waarbij TUINGEZEL alle kosten met de gemeente/InZet afwikkelt. Indien u de beschikking heeft over een WLZ indicatie en nog thuis woont, dan wikkelen wij de financiering doorgaans af met Vierstroom Zorgthuis.

Private overeenkomst
Indien u geen indicatie heeft voor ‘zorg in natura’ en toch wilt deelnemen aan de activiteiten van TUINGEZEL, dan bestaat de mogelijkheid om met TUINGEZEL private afspraken te maken. In dat geval sluiten wij een deelnemers overeenkomst en sturen wij u aan het einde van de maand gewoon een factuur. Deze factuur voldoet u dan vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of uit uw eigen middelen.

icon box image

Vervoer

In de basis wordt ervan uitgegaan dat u zelf naar Het Buitenbeest komt, dan wel u laat brengen door een van uw naasten. Mocht u daartoe niet in staat zijn, dan kunt u in aanmerking komen voor een vervoersindicatie. Wanneer u daarover beschikt, dan wordt u door TUINGEZEL opgehaald en ook weer thuisgebracht.

icon box image

Goede schoenen, een jas en trui

Het Buitenbeest is een weldadige omgeving. Een omgeving waarin wij met plezier buiten zijn. Toch is het soms verstandig om er rekening mee te houden dat een jas en/of een trui het verblijf op de boerderij aangenamer maakt. Ook is het dragen van goede schoenen aan te raden.

icon box image

Lunch

Tussen de middag gebruiken we gezamenlijk een bescheiden lunch.
Deze lunch wordt door TUINGEZEL geregeld.

locatie

De inclusieve dagbesteding van TUINGEZEL vindt plaats op:

Stadsboerderij Het Buitenbeest
Voorweg 93, (wijk Meerzicht) in Zoetermeer
Hier zijn wij tijdens openingstijden bereikbaar op: 079-3603368

 

tuingezel-woordmerk-mini

Het kantoor- en postadres van TUINGEZEL is gevestigd op Schansbaan 107, 2728 GB in Zoetermeer. Neem voor meer informatie contact op met Peter Hop: 06-51294671 of Silvia van der Meer: 06-50252332.

V.O.F. TUINGEZEL KvK: 89163850 | BTW vrijgesteld | IBAN NL65TRIO0338901639

Dementie_1line

Tuingezel cadeau & to go

Tuingezel cadeau & to go verkoopt producten van de dagbesteding van Tuingezel. De eigentijdse producten worden hier met veel liefde en aandacht, samen met de deelnemers met dementie, vervaardigd. De producten bestaan zoveel mogelijk uit natuurlijke of hergebruikte materialen en worden in samenwerking met kunstenaars ontwikkeld. 

Tuingezel hecht waarde aan de filosofie van ‘samen 100% zijn’. De deelnemer kan misschien niet alles, maar met een beetje hulp nog steeds iets dat van waarde is. Dit resulteert in producten die misschien niet perfect, maar wel uniek zijn! Je koopt ze bij Tuingezel cadeau & to go. Daarmee draag je ook nog eens bij aan de kwaliteit van de dagbesteding voor de thuiswonende deelnemers van Tuingezel op stadsboerderij het Buitenbeest.

Bij Tuingezel cadeau & to go kun je ook terecht voor een lekkere kop koffie en eerlijke thee. Misschien heb je doordeweeks mazzel en is er op de dagbesteding soep of een andere lekkernij gemaakt die de kaart verrijkt. We eten wat de pot schaft. Voor de kids is er suikervrij sap en als de temperatuur stijgt zorgen wij uiteraard voor (verantwoorde) ijsjes. We doen er alles aan om een bezoek aan de stadsboerderij nóg leuker te maken!

Adres: Voorweg 93 (stadsboerderij het Buitenbeest), Zoetermeer
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.30-16.00 uur.

In de winkel word je geholpen door Stefanie Kiekens.

Stefanie Kiekens